Schooltijden

Continurooster

Wij werken, net als de andere scholen in Camminghaburen, met het zogenaamde continurooster. Dit betekent dat de schooltijden in alle 8 leerjaren gelijk zijn: van 8.30 tot 14.00 uur. De kinderen eten op school en hebben tussen de middag een halfuur pauze. 

Wij gaan er vanuit dat u als ouder uw kind een gezonde en voedzame lunch meegeeft. Dit is eveneens ons verlangen wanneer uw kind trakteert op zijn of haar verjaardag.

Na 14.00 uur is er de mogelijkheid om via naschoolse arrangementen (Sinne) gebruik te maken van naschoolse opvang. Via de Brede schoolkalender worden ook diverse activiteiten: kosteloos en betaald, aangeboden.

De pauzetijden middenbouw zijn: 10.15 - 10.30 uur en 12.15 – 12.30 uur (buiten)                            De pauzetijden bovenbouw zijn: 9.55 – 10.10 uur en 11.55 – 12.10 uur (buiten)

Speelleergroep

Wij hebben binnen onze school een speelleergroep. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen hier op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur terecht.