Speelleergroep

Kinderen vanaf twee jaar zijn een aantal ochtenden per week welkom bij onze speelleergoep de Vinkjes. Wij zijn iedere ochtend geopend. Spelenderwijs en positief stimuleren wij de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij maken wij gebruik van het VVE-programma Uk & Puk. Door het aanbieden van activiteiten worden de kinderen bijvoorbeeld gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn naar elkaar, samen te spelen en te leren. Onze speelleergroep sluit goed aan bij de leerlijn van het basisonderwijs, zodat de kinderen goed voorbereid in groep 1 kunnen starten. 

 

Hieronder kunt u lezen hoe de ochtend in de speelleergroep verloopt

'Het is nog vroeg in de ochtend. Ik sta bij de deur om de eerste peuters te verwelkomen. Ik zie al twee aankomen. Ze zijn blij, we begroeten elkaar met een omhelzing. Kom maar gezellig binnen. Het speelgoed staat uitnodigend op hen te wachten. Snel de jassen en tassen ophangen en naar binnen. Een van hen gaat meteen bij de tafel zitten om te verven, de ander duikt in de bouwhoek en pakt een grote auto. Ik ga weer naar de gang. Daar zie ik enkele prille kleuters binnen komen, ook zij begroeten mij vriendelijk. “Goedemorgen”, zeg ik terug, gaan jullie vandaag naar de juf van groep 1? Ze hebben kortgeleden afscheid genomen van de speelleergroep, ze zijn al groot (4 jaar). Dat hebben we met ze gevierd en ze hebben een peuterdiploma in ontvangst genomen. Nu gaan ze vol zelfvertrouwen door met ontwikkelen in groep 1. Wat fijn zo’n IKC, ik zie ze nog iedere dag. Ik zie ze groeien. Ik wens ze een fijne dag toe en loop weer naar het lokaal.'

Marian Bontekoe.