Kanjerschool

Wie goed in zijn vel zit kan bergen verzetten. Voorwaarde daarvoor is een veilige omgeving. Ons uitgangspunt op school is respect; als hoofdregel geldt: elkaar niet storen door gedrag, houding of taalgebruik.

Om positief gedrag te ontwikkelen en te versterken maken we op school gebruik van de leergang Kanjertraining. De kanjertraining gaat ervan uit dat een goede opvoeding zich richt op fundamenteel menselijke waarden, zoals liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord.

We hebben 5 uitgangspunten: we helpen elkaar, we vertrouwen elkaar, we werken samen, we hebben plezier en we doen mee.

We zorgen daarmee op een effectieve manier voor een veilig klimaat waarin leerlingen respectvol met elkaar omgaan. De Kanjertraining blijkt effectief zelfwaardering te verbeteren en problemen zoals pesten te verminderen. Het Kanjeradvies systeem zal per 1 augustus 2014 door de onderwijsinspectie worden gebruikt om de sociale competenties van kinderen te kunnen meten (indicator 1.5).

Kanjertraining effectief?

De kanjertraining is erkend als effectief. De Kanjertraining is sinds 14 oktober 2013 erkend als Effectief (volgens goede aanwijzingen) in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). 

Anti-pestprotocol

Via onderstaande link kunt u het anti-pestprotocol lezen. Dit protocol is opgesteld via de richtlijnen van de kanjertraining.

Klik hier voor het anti-pestprotocol.