Cultuur & muziek

Kunst en cultuur

Ons onderwijs is divers van vorm, inhoud en niveau. Kunst en cultuur vinden we belangrijk. Wij hebben daarom een ruim aanbod op dit gebied. Wij doen mee aan het Kunstmenu van Kunstkade en het kunstmenu Plus, waardoor we in iedere groep verschillende vormen van kunst en cultuur kunnen aanbieden.  

Aan onze school is sinds twee jaar een cultuurcoach verbonden: Ana Paunovik van Kunstkade. Het Kunstmenu is een uitgebreid programma waardoor alle groepen in aanraking komen met kunst en cultuur. Het ene jaar ziet de groep bijvoorbeeld een theatervoorstelling en het volgende jaar bezoeken zij een museum. Veel culturele instellingen in Leeuwarden en omgeving werken hieraan mee, waaronder het Noord-Nederlands Orkest, Tryater, het Fries Natuurmuseum, Fries Museum en de dbieb. Alle activiteiten van school staan op de Kunstkade kalender.

Ook biedt Kunstkade leerkrachten de mogelijkheid tot het volgen van workshops en cursussen. Er is regelmatig overleg met onze werkgroep cultuur en de cultuurcoach. De coördinator cultuur, Irma Poorte, ondersteunt en stimuleert het team op het gebied van creatieve werkvormen zodat we nieuwe en uitdagende activiteiten op het gebied van kunst en cultuur blijven aanbieden.

Muziekonderwijs

Muziek is belangrijk voor de vorming en ontwikkeling van mensen. Het doet een beroep op ons gevoel en onze sociale vaardigheden. Het kleurt ons leven tijdens feesten en biedt troost bij verdriet. Het maakt ons rustig of geeft juist energie. Het is een belangrijke manier om uiting te geven aan ons gevoel.Bij ons op school wordt door de vakleerkracht Peter Dijkstra vorm en inhoud gegeven aan muziek op school.

Alle groepen krijgen klassikale muziekles, waarin de deelgebieden van het muziekonderwijs; muziek maken, beluisteren, muziek en beweging en vastleggen en het gesprek over muziek inhoud geven aan de lessen.  De onderbouw wekelijks een korte les en vanaf groep 3 tweewekelijks een les van drie kwartier.

Daarnaast maken de kinderen tijdens hun schoolloopbaan kennis met een aantal instrumenten. In groep 4 de melodica, in groep 5 de djembe, in groep 6 het keyboard en in groep 7 de gitaar. Deze instrumentale lessenseries zijn verdeeld door het jaar en telkens 10 weken lang. Aan het einde van een lessenserie vindt er een presentatie plaats in de vorm van een openbare les.