Documenten en verslagen

De inspectie heeft op 18 januari 2024 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op IKC Alexia.
De onderwijskwaliteit van IKC Alexia als Voldoende beoordeeld. Zowel het onderwijsproces als de onderwijsresultaten zijn Voldoende.

Via onze website en de website van de in Onderwijsinspectie is het inspectierapport in te zien.

Kwaliteit in het onderwijs is een belangrijk begrip. Voor u, voor ons en voor de hele maatschappij.

De overheid toetst de kwaliteit op basis van een verificatieonderzoek. Deze analyse vindt 1 keer in de 4 jaar plaats. In 2021 is onze school door de inspecteur van onderwijs bezocht. De resultaten waren positief. De leerresultaten liggen op het gemiddelde landelijk niveau. Eén keer in de vier jaar houden wij een tevredenheidsonderzoek onder onze leerlingen, ouders en personeel. De resultaten uit deze onderzoeken nemen wij mee in het schoolplan voor 4 jaar. Heeft u belangstelling voor de onderzoeksrapporten en het schoolplan? De documenten kunt u via de link hieronder lezen. U kunt het complete verslag van onderzoek van het bestuur van het ook lezen op: www.owinsp.nl.

 

Daarnaast is sinds december 2019 het nieuwe strategisch beleidsplan van PCBO Leeuwarden e.o. beschikbaar. Deze vindt u hieronder.

Strategisch beleidsplan PCBO Leeuwarden e.o.