Onze visie

Missie

IKC Alexia: Ieder kind centraal!
 
Visie
Levensbeschouwing Op IKC Alexia gaan we uit van de christelijke identiteit en vinden we de normen en waarden vanuit het bijbels perspectief belangrijk. Sinne kinderopvang heeft hierin een neutrale identiteit. Samen vinden wij het belangrijk dat alle medewerkers binnen het IKC de christelijke identiteit respecteren. Wij vinden elkaar in gemeenschappelijke waarden zoals betrokkenheid, respectvol omgaan met elkaar, solidariteit, gastvrijheid, aandacht voor de ander en aandacht voor de aarde.
 
Pedagogiek
Op IKC Alexia staat Ieder Kind Centraal.
In ons IKC-lied staat: ‘Wij leren door proberen, door te vallen en weer opstaan. Ontdekken waar je goed in bent. Worden wat je wilt en zijn wie je bent. Wij vertrouwen dan onszelf en ont-wikkelen talent.’ Samen met de ouders zien wij het als onze professionele opdracht, dat een kind zich ontwikkelt en leert gedragen als een verantwoordelijk en zelfstandig mens.
“Wij leren door proberen, door te vallen en weer opstaan. Ontdekken wat je kan en waar je goed in bent. Wij vertrouwen dan onszelf en ontwikkelen talent.” (IKC Alexia lied door Peter Dijkstra, april 2021)
 
Didactiek
Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs. Het beste onderwijs betekent voor ons dat wezo volledig mogelijk aansluiten op de ontwikkeling van ieder kind.
Vanuit de doorgaande leerlijnen wordt op een gestructureerde wijze tegemoetgekomen aan de specifieke onderwijsbehoeften. We werken met toegewijde professionals die samen een rijk onderwijsaanbod verzorgen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen krijgen en zich medeverantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces. Eigenaarschap staat bij ons hoog in het vaandel. De kwaliteitszorg op ons IKC is van een hoog niveau. Door het geheel aan regels en afspraken waarmee wij werken om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren hebben we de leerlingen goed in beeld.
 
Resultaten
Realisatie van de kerndoelen is belangrijk; vandaar dat bij het aanbod de kerndoelen verwerkt zijn. De school voldoet aan de inspectienormen.
Het onderwijs op onze school is niet eenzijdig gericht op kennisoverdracht. Wij streven een brede ontwikkeling na waarbij verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat met de emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit en de ontwikkeling van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden; hoofd, hart en handen. Kinderen moeten kunnen uitgroeien tot complete mensen. Wij helpen ze daarbij.