Ouders

Wij vinden goed contact tussen ons als school en u als ouders belangrijk. Omdat wij kiezen voor Ouderbetrokkenheid krijgt het echter nog een extra meerwaarde. In dit hoofdstuk lichten wij toe wat wij hieronder verstaan en hoe wij het contact met u onderhouden.

‘Ouders zijn volwaardige partners en bij uitstek ervaringsdeskundig als het om hun eigen kind gaat’. U als ouders en wij als IKC, zijn samen verantwoordelijk voor de beste ontwikkeling van uw kind. Door samen te werken en alle waardevolle informatie over uw kind uit te wisselen gaan we op zoek naar de meest kansrijke wegen voor uw kind om te ontwikkelen en te leren. We weten dat kinderen door goede samenwerking tussen thuis en school hogere prestaties leveren. Een stimulerende, ondersteunende omgeving thuis, is de meest effectieve vorm van ouderbetrokkenheid.

 

Ouderbetrokkenheid herkent u aan:

1. Op het IKC is aan alles te merken dat medewerkers, kinderen en ouders welkom zijn.

2. Ouders en medewerkers werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op school.

3. Gesprekken tussen medewerkers, kinderen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mo-gelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijk-waardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.

4. Medewerkers, kinderen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel bin-nen als buiten de school. Voor medewerkers, kinderen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.