Medezeggenschapsraad

Wat in het bedrijfsleven een ondernemingsraad wordt genoemd, heet in het onderwijs Medezeggenschapsraad, afgekort met MR. De MR komt enkele keren per jaar bij elkaar. Het beleid wordt positief kritisch besproken. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder-geleding en een personeelsgeleding. De raad bestaat uit 6 personen. Voor een aantal belang-rijke beslissingen hebben wij vooraf advies of instemming van de MR nodig. U kunt denken aan alle zaken die met het schoolbeleid te ma-ken hebben, zoals formatie, vakantierooster, begroting, IKC gids en schoolplan.

In de MR hebben zitting namens het personeel:

Martine Hoeksma, Sabine Hettinga en Nathalie Hettinga.

Namens de ouders: Jelte Rienstra (Voorzitter), vader van Dylana en Jadey

Gert Pennings (Lid), vader van Deborah, Eva, Ruben, Hannah en Daniël.

Celesta Laverman,(Notulist), moeder van Noud en Fay.

U kunt de MR bereiken via mailadres:

mr-ikc-alexia@pcboleeuwarden.nl

Een teamlid is afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting. De GMR heeft advies- en instemmingsrecht op stichtingsniveau.